Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy w nowym portalu informacyjno-promocyjnym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Archiwum starej strony PCPR w Parczewie

http://www.archiwum.pcpr.parczew.pl

Najnowsze aktualności

Ważne!!!

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Powiększ zdjęcie Zdjęcie%20z%20konferencji

          W dniu 16 grudnia 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 –2020 zorganizowano konferencję informacyjną inicjującą realizację zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. ,,Pomoc Rodzinie z Przemocą. Wyzwania i Dobre Praktyki”. W konferencji wzięły udział instytucje realizujące zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

24 grudnia 2019
Czytaj więcej o: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Spektakl teatralny pt. ,,SUPER PRANK”

Powiększ zdjęcie Spektakl%20teatralny%20pt.%20,,SUPER%20PRANK”

Spektakl teatralny pt. ,,SUPER PRANK”

       W dniu 28 listopada 2019 r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 – 2020. zorganizowano dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Parczewskiego oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie (uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej) spektakl teatralny o charakterze profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania przemocy pt. ,,SUPER PRANK”. Przedstawienie zostało wykonane przez grupę teatralną ,,KURTYNA” z Krakowa.

24 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Spektakl teatralny pt. ,,SUPER PRANK”

DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY - NIE DLA KLAPSA, POCHWAŁY MAJĄ MOC!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że z dniam 09 grudnia 2019 r. rozpoczyna kampanię społeczną pt. "DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY - NIE DLA KLASPA, POCHWAŁY MAJĄ MOC"

12 grudnia 2019
Czytaj więcej o: DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY - NIE DLA KLAPSA, POCHWAŁY MAJĄ MOC!

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Fundacja IWO - Doradztwo Obywatelskie prowadzi Linię Pomocy Pokrzywdzonym w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Numer telefonu +48 222 309 900

Linia Pomocy Poszkodowanym jest jest całodobowa, bezpłatna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków. Pod telefonem dyżurują psychologowie, prawnicy, oraz osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.

23 lipca 2019
Paweł Kośliński
Czytaj więcej o: Linia Pomocy Pokrzywdzonym

II EDYCJA SPOTKANIA PLENEROWEGO

Powiększ zdjęcie Zdjęcie%20ze%20spotkania%20plenerowego%20pt.%20,,BEZPIECZNE%20WAKACJE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w dniu 5 lipca 2019 roku (piątek) zorganizowało II edycję spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE” dla dzieci i rodzin zastępczych z terenu powiatu parczewskiego z przedstawicielami służb mundurowych w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 – 2020 i Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2020.

9 lipca 2019
Aneta Szczygielska
Czytaj więcej o: II EDYCJA SPOTKANIA PLENEROWEGO

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w powiecie parczewskim

Powiększ zdjęcie

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2019

Powiększ zdjęcie Zdjęcie%20z%20wyjazdu%20integracyjnego%20do%20Lublina

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w dniu 30 maja 2019 roku w ramach kolejnego spotkania integracyjnego rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowało dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego oraz dzieci w nich umieszczonych wyjazd integracyjny do Lublina do kina CINEMA CITY Felicyty na film pt. „Aladyn”.

5 czerwca 2019
Czytaj więcej o: DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2019

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

INFORMACJA

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że Fundacja  Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych  do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

28 maja 2019
P. Kośliński
Czytaj więcej o: Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

KONKURS TEATRALNY O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM PT „PEŁNI MOCY PRZECIW PRZEMOCY”

Powiększ zdjęcie

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 – 2020 we wrześniu 2018 roku ogłosiło skierowany do uczniów Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego konkurs teatralny o charakterze profilaktycznym pt. „PEŁNI MOCY – PRZECIW PRZEMOCY”.

     Ideą przewodnią ogłoszonego Konkursu Teatralnego było poszerzenie wiedzy młodzieży czym jest przemoc, jakim złem może być oraz wzbudzenie empatii dla innych, uzmysłowienie młodemu pokoleniu cierpienia krzywdzonego człowieka. Wczucie się w uczucia innych. W dzisiejszym świecie, w którym tak wszystko szybko się toczy, przy tak dużym dostępie do informacji i możliwości komunikowania się nie wszyscy są w stanie zatrzymać się na chwilę refleksji. Człowiek po drodze może zagubić pewne wartości i nie zawsze ma czas zastanawiać się co czuje druga osoba, czy jest szczęśliwa czy też może cierpi. Konkurs miał za zadanie poprzez formę teatralną dążyć do poznawania wartości niezbędnych w kształtowaniu psychiki i charakteru młodego człowieka, przedstawić młodym ludziom sposoby radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniami i sytuacjami konfliktowymi.

3 grudnia 2018
P. Łobińska
Czytaj więcej o: KONKURS TEATRALNY O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM PT „PEŁNI MOCY PRZECIW PRZEMOCY”