Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy w nowym portalu informacyjno-promocyjnym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Archiwum starej strony PCPR w Parczewie

http://www.archiwum.pcpr.parczew.pl

Najnowsze aktualności

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Fundacja IWO - Doradztwo Obywatelskie prowadzi Linię Pomocy Pokrzywdzonym w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Numer telefonu +48 222 309 900

Linia Pomocy Poszkodowanym jest jest całodobowa, bezpłatna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków. Pod telefonem dyżurują psychologowie, prawnicy, oraz osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.

23 lipca 2019
Paweł Kośliński
Czytaj więcej o: Linia Pomocy Pokrzywdzonym

II EDYCJA SPOTKANIA PLENEROWEGO

Powiększ zdjęcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w dniu 5 lipca 2019 roku (piątek) zorganizowało II edycję spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE” dla dzieci i rodzin zastępczych z terenu powiatu parczewskiego z przedstawicielami służb mundurowych w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 – 2020 i Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2020.

9 lipca 2019
Aneta Szczygielska
Czytaj więcej o: II EDYCJA SPOTKANIA PLENEROWEGO

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w powiecie parczewskim

Powiększ zdjęcie

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2019

Powiększ zdjęcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w dniu 30 maja 2019 roku w ramach kolejnego spotkania integracyjnego rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowało dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego oraz dzieci w nich umieszczonych wyjazd integracyjny do Lublina do kina CINEMA CITY Felicyty na film pt. „Aladyn”.

5 czerwca 2019
Czytaj więcej o: DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2019

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

INFORMACJA

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że Fundacja  Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych  do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

28 maja 2019
P. Kośliński
Czytaj więcej o: Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

KONKURS TEATRALNY O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM PT „PEŁNI MOCY PRZECIW PRZEMOCY”

Powiększ zdjęcie

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 – 2020 we wrześniu 2018 roku ogłosiło skierowany do uczniów Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego konkurs teatralny o charakterze profilaktycznym pt. „PEŁNI MOCY – PRZECIW PRZEMOCY”.

     Ideą przewodnią ogłoszonego Konkursu Teatralnego było poszerzenie wiedzy młodzieży czym jest przemoc, jakim złem może być oraz wzbudzenie empatii dla innych, uzmysłowienie młodemu pokoleniu cierpienia krzywdzonego człowieka. Wczucie się w uczucia innych. W dzisiejszym świecie, w którym tak wszystko szybko się toczy, przy tak dużym dostępie do informacji i możliwości komunikowania się nie wszyscy są w stanie zatrzymać się na chwilę refleksji. Człowiek po drodze może zagubić pewne wartości i nie zawsze ma czas zastanawiać się co czuje druga osoba, czy jest szczęśliwa czy też może cierpi. Konkurs miał za zadanie poprzez formę teatralną dążyć do poznawania wartości niezbędnych w kształtowaniu psychiki i charakteru młodego człowieka, przedstawić młodym ludziom sposoby radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniami i sytuacjami konfliktowymi.

3 grudnia 2018
P. Łobińska
Czytaj więcej o: KONKURS TEATRALNY O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM PT „PEŁNI MOCY PRZECIW PRZEMOCY”

Wyjazd integracyjno - studyjny do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Powiększ zdjęcie

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w dniu 14 listopada 2018 roku zorganizowało wyjazd integracyjno – studyjny dla osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej oraz Spółdzielni Socjalnej w Łęcznej. Wyjazd odbył się w ramach realizacji założeń Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim na lata 2016 – 2020 i został sfinansowany ze środków finansowych przyznanych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie przez Powiat Parczewski.

     W wyjeździe udział wzięło 12 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie wraz z Kierownikiem i pracownikami Warsztatu oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację wyjazdu studyjnego. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się ze sposobem funkcjonowania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej i jego działalnością statutową.

19 listopada 2018
K.Lisowska
Czytaj więcej o: Wyjazd integracyjno - studyjny do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Ogłoszenie o konkursie teatralnym o charakterze profilaktycznym pn. „PEŁNI MOCY - PRZECIW PRZEMOCY"

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020 ogłasza konkurs teatralny o charakterze profilaktycznym pn. „PEŁNI MOCY - PRZECIW PRZEMOCY" dla uczniów Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego. Konkurs ma za zadanie poprzez formę teatralną dążyć do poznawania wartości niezbędnych w kształtowaniu psychiki i charakteru młodego człowieka, ma uwrażliwić młodych ludzi na problemy własne i swoich rówieśników. Ponadto ma za zadanie przedstawić młodym ludziom sposoby radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniami i sytuacjami konfliktowymi.

1 października 2018
PCPR
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie teatralnym o charakterze profilaktycznym pn. „PEŁNI MOCY - PRZECIW PRZEMOCY"

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu powiatu parczewskiego pt. „Wielkanoc oczami dziecka z rodziny zastępczej” w 2017 roku

Powiększ zdjęcie

    W marcu 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ogłosiło konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego pt. „Wielkanoc oczami dziecka z rodziny zastępczej” zorganizowany w ramach promocji rodzicielstwa zastępczego. W Powiecie Parczewskim funkcjonuje 25 rodzin zastępczych, w których przebywa 34 niepełnoletnich dzieci. Do konkursu przystąpiło 21 dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Każdy uczestnik Konkursu w nagrodę otrzyma do wyboru voucher na darmowy wstęp do Kina w Parczewie (ul. Ogrodowa 14G) wraz z zestawem coca-coli i popcornem bądź darmowy wstęp do Sali Zabaw Fikoland w Parczewie (ul. Ogrodowa 14G) również z zestawem coca-coli i popcornu.

4 maja 2017
P. Łobińska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu powiatu parczewskiego pt. „Wielkanoc oczami dziecka z rodziny zastępczej” w 2017 roku