Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

   Parczew, dnia 18 lutego 2020 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamówienie udzielenia jest w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną                     w Wytycznych w zakresie kwalifikanci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020)

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określnej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843)

 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia szkoleń zawodowych zakończonych uzyskaniem przez uczestników kwalifikacji zawodowych i/lub kompetencji zawodowych dla 38 uczestników projektu „Aktywni- kreatywni" w tym - 22 osoby  z niepełnosprawnością oraz 16 osób to osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą i usamodzielniani wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

została wybrana oferta:

Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny

ul. Emilii Plater 2, 20- 814 Lublin

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

- wybrana oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu,

- wg. kryterium ceny – najtańsza.