KONKURS TEATRALNY O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM PT „PEŁNI MOCY PRZECIW PRZEMOCY”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 grudnia 2018

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 – 2020 we wrześniu 2018 roku ogłosiło skierowany do uczniów Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego konkurs teatralny o charakterze profilaktycznym pt. „PEŁNI MOCY – PRZECIW PRZEMOCY”.

     Ideą przewodnią ogłoszonego Konkursu Teatralnego było poszerzenie wiedzy młodzieży czym jest przemoc, jakim złem może być oraz wzbudzenie empatii dla innych, uzmysłowienie młodemu pokoleniu cierpienia krzywdzonego człowieka. Wczucie się w uczucia innych. W dzisiejszym świecie, w którym tak wszystko szybko się toczy, przy tak dużym dostępie do informacji i możliwości komunikowania się nie wszyscy są w stanie zatrzymać się na chwilę refleksji. Człowiek po drodze może zagubić pewne wartości i nie zawsze ma czas zastanawiać się co czuje druga osoba, czy jest szczęśliwa czy też może cierpi. Konkurs miał za zadanie poprzez formę teatralną dążyć do poznawania wartości niezbędnych w kształtowaniu psychiki i charakteru młodego człowieka, przedstawić młodym ludziom sposoby radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniami i sytuacjami konfliktowymi.

Szkoły, które zgłosiły się do konkursu teatralnego to:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie: grupa pod nazwą Studio Dzieciaków w grupie wiekowej kl. IV – VIII składająca się z 20 członków zespołu, pod opieką Pani Ewy Kaczmarskiej i Pani Doroty Matuszewskiej przedstawiła spektakl pod tytułem „ZABAWA W…”;
 2. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie: grupa uczniów z kl. III Gimnazjum składająca się z 12 członków zespołu, pod opieką Pani Katarzyny Zając przedstawiła spektakl pod tytułem „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA – BAJKA INACZEJ”;
 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie: grupa uczniów z kl. IV składająca się z 13 członków zespołu, pod opieką Pani Marleny Świć przedstawiła spektakl pod tytułem „MÓWIMY NIE CYBERPRZEMOCY”.

W dniu 28 listopada 2018 roku (środa) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 odbyła się prezentacja spektakli z wyżej wymienionych szkół oraz rozstrzygnięcie konkursu przez Jury.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Przewodniczący Rady Powiatu Parczewskiego Pan Janusz Zieliński, Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Parczewie Pani Anna Ignatowicz, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Parczewie Pani Renata Nastaj, Dyrektorzy i nauczyciele ze szkół z terenu Powiatu Parczewskiego oraz Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

W skład Komisji Konkursowej w ramach współpracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprosiło następujące osoby:

Pana Eliasza Grunwalda instruktora w Parczewskim Domu Kultury – przewodniczący Komisji Konkursowej;

Panią Bogumiłę Sarnowską Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie – członek Komisji Konkursowej;

Panią Joannę Krośko Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie – członek Komisji Konkursowej;

Pana Artura Łopackiego Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Parczewie – członek Komisji Konkursowej

Komisja oceniająca konkurs teatralny o charakterze profilaktycznym pt. „PEŁNI MOCY – PRZECIW PRZEMOCY” dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu powiatu parczewskiego po zliczeniu uzyskanych punktów zgodnie z protokołem wyłoniła zwycięzców:

 

I MIEJSCE zajęła Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie

II MIEJSCE zajęła Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie

III MIEJSCE zajęła Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

 

Podczas uroczystości Przewodniczący Rady Powiatu w Parczewie oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie przekazali opiekunom i młodym aktorom wyrazy uznania za ich pracę i trud włożony w przygotowanie spektakli ponadto wręczyli dyplomy i statuetki oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom oraz Komisji Konkursowej.

Autor: P. Łobińska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie