II EDYCJA SPOTKANIA PLENEROWEGO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w dniu 5 lipca 2019 roku (piątek) zorganizowało II edycję spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE” dla dzieci i rodzin zastępczych z terenu powiatu parczewskiego z przedstawicielami służb mundurowych w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 – 2020 i Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2020.

Spotkanie odbyło się w ,,KRAINIE RUMIANKU” Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego, Hołowno 66, 21-222 Podedwórze w godzinach od 1000 do 1400. W spotkaniu wzięło udział 70 osób w tym przedstawiciele Powiatu Parczewskiego:

 • Starosta Powiatu Parczewskiego - Pan Jerzy Maśluch;
 • Wicestarosta Powiatu Parczewskiego – Pan Artur Jaszczuk;
 • Przewodniczący Rady Powiatu Parczewskiego – Pan Janusz Zieliński.

Podczas spotkania przeprowadzono prelekcję na temat bezpieczeństwa oraz rodzajach zagrożeń najczęściej występujących w okresie wakacji i konsekwencjach popełnianych przestępstw i wykroczeń oraz zapoznano w/w grupę z misją, zadaniami oraz obowiązkami służbowymi, a także z kryteriami i wymogami jakie trzeba spełniać, aby móc podjąć zatrudnienie w służbach mundurowych.

Ponadto przeprowadzono pokaz pojazdów i sprzętu służb ratunkowych i mundurowych, połączony z krótką pogadanką na temat bezpieczeństwa w trakcie wakacji przy współpracy z:

 • Komendą Powiatową Policji w Parczewie;
 • Stacją Pogotowia Ratunkowego w Parczewie;
 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie;
 • Nadleśnictwo w Parczewie;
 • Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie;
 • Zakład Karny we Włodawie;
 • Straż Miejska we Włodawie;
 • Poleski Park Narodowy.

Powyższe działanie wpłynęło na zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym na terenie Powiatu Parczewskiego. Celem spotkania było promowanie właściwych wzorców, zachowań i stylu życia mających wpływ na poprawę funkcjonowania człowieka. Jak również wskazanie dzieciom i młodzieży możliwości wyboru kierunku dalszego kształcenia, które może wpłynąć na decyzję o przyszłej pracy zawodowej.

Przedstawiciele Poleskiego Parku Narodowego zapoznali w/w grupę z zasadami ochrony przyrody i odpowiedniego zachowania na terenie Poleskiego Parku Narodowego (zasadami korzystania z Parku), oraz walorami, zasobami kulturowymi, roślinnymi i zwierzęcymi, jak również posiadaną ofertą edukacyjną i historią rejonu Poleskiego Parku Narodowego. Prelekcja miała na celu wskazanie dzieciom i młodzieży ciekawych miejsc do spędzania czasu wolnego połączonego z możliwością rozwoju edukacyjnego i poznawczego.

Była to okazja do wspólnego spotkania i integracji wszystkich dzieci z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Parczewskiego.

Autor: Aneta Szczygielska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE

  Zdjęcie ze spotkania plenerowego pt. ,,BEZPIECZNE WAKACJE"