Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Konkurs fotograficzny ,,PATRZ OBIEKTYWEM – UKARZ EMOCJE”

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

 • Kontakt

  Powiatowe Centrum Pomocy
  Rodzinie w Parczewie
  ul. Szpitalna 2A
  21-200 Parczew
  tel./fax. 83 355 15 80
  EPUAP: PcprParczew/SkrytkaESP

   

   

 • Napisz do nas

Konkurs fotograficzny ,,PATRZ OBIEKTYWEM – UKARZ EMOCJE”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020 ogłasza konkurs fotograficzny o charakterze profilaktycznym pn. ,,PATRZ OBIEKTYWEM - UKARZ EMOCJE" dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Powiatu Parczewskiego w trzech kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat i 14-17 lat.

Celem konkursu jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej wśród dzieci. Propagowanie i zachęcanie dzieci do aktywnego sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie. Przedstawienie oczami dzieci problemu przemocy w rodzinie. Rozwijanie zainteresowań formami fotograficznymi dzieci jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu.

                Przedmiotem konkursu są fotografie prezentujące emocje, przeżycia lub nastroje oraz sytuacje z nimi związane. Zadaniem konkursowym jest zarejestrowanie techniką fotograficzną wyrazu twarzy, min, gestów, pozy. Uczestnik konkursu wykonuje zdjęcie przedstawiające różne emocje związane z tematyką przemocy w rodzinie(np. radość, smutek, złość, strach, zdziwienie, lęk, wstyd, niepokój, radość itp. …). Zdjęcie może przedstawiać dziecko/ dziecko wraz z bliską rodziną/ ulubionym zwierzątkiem/ maskotką, tak aby uwidocznione zostały emocje.

             Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie fotografii w zamkniętej kopercie wraz z kartą zgłoszenia i opisem (załącznik Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu) do dnia 19 października 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2A, 21-200 Parczew, na kopercie należy umieścić napis ,,KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,PATRZ OBIEKTYWEM – UKARZ EMOCJE” oraz godło – pseudonim autora pracy. Osoby niepełnoletnie obowiązane są załączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie, której formularz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. W przypadku składania fotografii i zgłoszenia w formie elektronicznej należy w wiadomości elektronicznej w temacie również umieścić napis ,,KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,PATRZ OBIEKTYWEM – UKARZ EMOCJE” oraz godło – pseudonim autora pracy. Dla zwycięzców i wszystkich uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

                W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zwraca się z prośbą o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz bardzo zachęca do wzięcia udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych.

Autor: Aneta Szczygielska