Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Informacja

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie uprzejmie informuje,że
dzień 14 sierpnia 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy,
w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy, tj. w sobotę 15 sierpnia 2020 roku.

Autor: Kierownik PCPR w Parczewie