Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

PUNKT KONSULTACYJNY DO SPRAW RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie Zaprasza mieszkańców powiatu parczewskiego, zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego.

Autor: Zespół do spraw pieczy zastępczej PCPR Parczew