Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Ulgi komunikacyjne

ULGI KOMUNIKACYJNE DLA  OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP i PKS)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012r. poz. 1138)

Osoby uprawnione:


Ulgi w Miejskim Zakładzie Komunikacji  w Bielsku-Białej

Uchwała  Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej (zmienionej Uchwałami: Nr XLV/1417/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r., Nr LXI/1934/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r., Nr V/58/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr XXIII/604/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r., Nr LII/1191/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr LVIII/1327/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr V/69/2011 z dnia 8 marca 2011 r., Nr VI/100/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. oraz Nr XVI/385/2012 z dnia 28 lutego 2012r., Uchwała  Nr XXIII/585/2012  z dnia 23 października 2012 r.)

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach są uprawnieni:

Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich liniach są uprawnieni:

Do korzystania ze specjalnych biletów ulgowych są uprawnieni:

Ulgi w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Uchwała Nr XL/361/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez samorządowy zakład budżetowy – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, a także określenia rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego są uprawnieni:

Do korzystania z biletów ulgowych 50% są uprawnieni:

Ulgi w Międzygminnym Zakładzie Komunikacyjnym w Kętach

Uchwała Nr XI/108/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy autobusami Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Kętach

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są następujące osoby:

Do ulgowych przejazdów na podstawie biletów jednorazowych uprawnione są następujące osoby:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transp. (Dz.U. z 2012r. poz. 1138)