Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Działania projektowe

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Działania projektowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Parczewie zgodnie z podpisaną w dniu 05 grudnia 2018 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie Umową Nr RPLU.11.01.00-06-0004/18-00 realizuje PROJEKT „Aktywni - kreatywni”, Nr projektu: RPLU.11.01.00-IP.02-004/18w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie

Projekt ,,Aktywni – kreatywni” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w kwocie 501 636,85 zł.

 

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

Pierwszą formą wsparcia w ramach aktywnej integracji były indywidualne spotkania z doradcą zawodowym organizowane przez ZRW Doradztwo Sp. z o.o. w Lublinie. Zadania polegające na stworzeniu diagnozy potrzeb UP oraz stworzenie dla osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ścieżki reintegracji, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, którą realizował Pan Łukasz Łukasik Proces diagnozowania zakończony został stworzeniem Indywidualnych Planów Działania. Spotkania z doradcą zawodowym zostały przeprowadzone w wymiarze 4 godzin zegarowych na osobę dla 39 Uczestników Projektu ,,Aktywni- kreatywni”.  Doradztwo odbywało się w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników z uwzględnieniem ich potrzeb wykazanych w formularzu zgłoszeniowym. Indywidualne spotkania z doradcą odbywały się w dniach od 28 maja 2019 roku do końca czerwca 2019 roku.

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Kolejną formą wsparcia były zajęcia z Treningu kompetencji społecznych dla 38 Uczestników Projektu jako  forma wsparcia w ramach usługi aktywnej integracji – usługa o charakterze społecznym. Trening kompetencji społecznych organizowany przez ZRW Doradztwo Sp. z o.o. w Lublinie które prowadziła dr Małgorzta Sitarczyk. Zajęcia w ramach tej formy wsparcia polegały na przeprowadzeniu dla Uczestników Projektu treningu percepcji społecznych, treningu analizowania sytuacji społecznej, treningu nadawania komunikatów niewerbalnych, treningu komunikacji werbalnej zgodnie z programem zajęć i dziennikiem zajęć edukacyjnych.  Uczestnicy Projektu pracowali w czterech grupach. Zajęcia  prowadzone były w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie na grupę przez trzy dni. Zajęcia odbywały się w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników z uwzględnieniem ich potrzeb wykazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali materiały szkoleniowe- teczka, blok makulaturowy, długopis. W trakcie zajęć zorganizowany został też catering. W ramach cateringu Uczestnicy Projektu mieli zabezpieczoną przerwę kawową i obiad. Posiłki były przygotowane z uwzględnieniem diety cukrzycowej i wegetariańskiej.

 ZAJĘCIA REHABILITACYJNO- USPRAWNIAJĄCE

Woda dzięki swoim właściwościom fizycznym stwarza doskonałe warunki do prowadzenia w niej różnego rodzaju aktywności. Ćwiczenia w wodzie to nie tylko pływanie, czy gimnastyka lecz także konkretne metody terapii. Dlatego coraz chętniej, terapeuci w swojej pracy wykorzystują wodę w celu uzyskania lepszych efektów rehabilitacyjnych. Woda dostarcza wielu różnorodnych bodźców dla naszych zmysłów: smak, dotyk, zapach, ruch, plusk, wyporność. Wszystkie te walory wykorzystywane są w  zajęciach rehabilitacyjno-usprawniających np. aquaterapii.

Zajęcia rehabilitacyjno- usprawniające prowadzone były na basenie ,,Jelonek” w Parczewie jako  forma wsparcia w ramach usługi aktywnej integracji – usługa o charakterze zdrowotnym. Zajęcia organizowane przez AQAFIT z siedzibą w Parczewie prowadziła Pani Annę Golecką. Zajęcia prowadzone były dla 22 osób z niepełnosprawnością Uczestników Projektu ,,Aktywni -kreatywni” w 4 grupach (2 grupy 6 osobowe, 2 grupy 5 osobowe) po 2 godziny na grupę (łącznie 40 godzin) w terminie 05,06,07,08,09 sierpnia 2019 r.

Zajęcia te miały za zadanie zwiększyć sprawność fizyczną, przełamać bariery związane z niepełnosprawnością, zdobyć nowe umiejętności, które pozwolą na zwiększenie wiary w siebie pomimo istniejących wad i zaburzeń w rozwoju. Ćwiczenia w wodzie pozwoliły osobom z niepełnosprawnością na wykonywanie ruchów w zwiększonym zakresie, odpowiednia temperatura wody zapewniła dodatkowo rozluźnienie mięśni, co pozwoliło uczestnikom zajęć wykonać ruchy, których nie są wstanie wykonać na lądzie.

Program ćwiczeń dostosowany był do potrzeb osób z niepełnosprawnością i do występujących ograniczeń fizycznych, psychicznych czy emocjonalnych. Zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające były działaniami wykonywanymi jako uzupełnienie standardowej metody usprawniania, ale też do aspektów psychologicznych i społecznych co w rezultacie przyniosło wzrost samooceny i dało dużo radości.

Realizacja zamierzonych celów i zadań stworzyła atmosferę: życzliwości, zrozumienia i cierpliwości. Stosowane pochwały nawet za drobne postępy zaspokoiły potrzebę akceptacji i sukcesu.

 INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Uczestnicy projektu ,,Aktywni- kreatywni” zostali objęci indywidualnym wsparciem psychologicznym. Każdy Uczestnik Projektu został objęty indywidualnym dwugodzinnym wsparciem, w ramach którego, miał możliwość bezpośredniej rozmowy z psychologiem. Rozmowy dotyczyły w szczególności sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, osobistej, społecznej Uczestnika Projektu. Psycholog w bezpośredniej rozmowie z osobą z niepełnosprawnością budował motywację do wychodzenia z roli ,,inwalidy”, udzielał pomocy w budowaniu adekwatnego obrazu samego siebie oraz motywował do pełniejszego wykorzystania własnych zasobów w obszarze funkcjonowania zawodowego i dalszego rozwoju osobistego. Poradnictwo psychologiczne prowadził dr psychologii Piotr Kwiatkowski.