Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością

AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew; ul Kościelna 136
www.spzozparczew. pl


Poradnia Zdrowia Psychicznego i Odwykowa (rejestracja) - 83 355 21 73
• Gabinet psychologów        tel 83 355 21 89
• Gabinet lekarski                 tel 83 355 21 99


Poradnia Terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
(rejestracja) - 83 355 21 73
 Gabinet terapeutów uzależnień       tel 83 355 21 72
• Gabinet psychologów                       tel 83 355 21 89


KAMIMED s.c. Agnieszka Kamińska Marek Kamiński
21-210 Milanów, ul. Nowa 1A
Zespół Psychiatrycznego Leczenia Środowiskowego (domowego)
21-200 Parczew, ul Szpitalna 2 b
tel 604 536 965
www.kamimed.pl           e-mail: kamimedzol@gmail.com

STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew, ul. Kościelna 136
Oddział psychiatryczny z pododdziałem leczenia uzależnień
• Punkt pielęgniarski                      tel 83 355 21 67
 Gabinet psychologów                  tel 83 355 22 14
• Gabinet lekarski                           tel 83 355 21 70
 
Pododdział leczenia uzależnień
 Gabinet lekarski                           tel 83 355 21 70
• Gabinet terapeutów uzależnień  tel 83 355 21 72

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 Gabinet lekarski                            tel 83 355 21 70
 Gabinet psychologów                   tel 83 355 22 14
 Gabinet lekarski                            tel 83 355 21 72
www.spzozparczew.pl

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli
21-310 Wohyń, Kuraszew 48
tel 83 355 03 64
http://szpitalsuchowola.pl

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin tel. 81 744 30 61
www.snzoz.lublin.pl

KAMIMED s.c. Agnieszka Kamińska Marek Kamiński
Zakład Opiekuńczo Leczniczy Psychiatryczny
21-210 Milanów, ul Nowa 1A
tel 604 536 965
www.kamimed.pl e-mail: kamimedzol@gmail.com
 
 
INFRASTRUKTURA WSPOMAGAJĄCA
 
 
 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES w Lublinie
- Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej
Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Parczewie:
ul. Kolejowa 1 21-200 Parczew
tel. 504 806 438
e-mail: parczew.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
 Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Kolejowa 1
21-200 Parczew
Całodobowy dyżur telefoniczny: 504 806 438
 
 Centrum Wsparcia Rodzin
ul. Kolejowa 1
21-206 Parczew
te!. 790 325 397

Caritas Diecezji Siedleckiej
Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie
21-200 Parczew, ul Kościelna 53
tel. 83 354 37 51, 504 037 075
e-mail: wtz.parczew@caritas.pl
www.wtzparczew.org

Caritas Diecezji Siedleckiej
Świetlica Socjoterapeutyczna w Parczewie
21-200 Parczew, ul Kościelna 53
tel. 83 354 21 27
www.siedlce.caritas.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie
21-200 Parczew, ul. Mickiewicza 5
tel 83 354 28 13
e-mail: poradnia@parczew.pl
www.poradnia.parczew.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
21-200 Parczew, ul Bema 2
tel. 83 355 16 30 - doradztwo zawodowe
www.parczew.praca.gov.pl

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Parczewie
21-200 Parczew, ul Kościelna 53
tel 511 024 654
www.siedlce.caritas.pl
 
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
ul. Szpitalna 2A, 21- 200 Parczew
tel 83 355 15 80, 516 074 209
www.pcpr.parczew.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Parczewie
21 -200 Parczew, ul Al Jana Pawła II 36/20
tel 83 355 15 82
e-mail: pzon@parczew.pl
www.powiat.parczew.pl
 
Dom Pomocy Społecznej w Kalince
21-205 Jabłoń, Kalinka 12-13.
tel 83 356 14 05
e-mail: dpskalinka@interia.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach
21-200 Parczew, Laski 49
tel 83 355 18 06
e-mail: sdslaski@op.pl
www.laski.naszsds.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sosnowicy „Zielony Zakątek"
21-230 Sosnowica, ul Parczewska 4
tel 82 591 21 04
e-mail: sds@sosnowica.pl
www.dow-sosnowica.eu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie
21-200 Parczew, ul Ogrodowa 16
tel 83 355 12 55
e-mail: sekretariat@mops.parczew.com
www.mops.parczew.com

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie
21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A
tel. 83 355 70 19
e-mail: gops.finanse@wp.pl, gopsdk@vp.pl
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu
21-205 Jabłoń ul Zamoyskiego 27
tel 83 356 00 06 wew. 26 lub 27
e-mail: gops.jablon@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanowie
21-210 Milanów, ul. Kościelna 11a
tel 83 356 76 39
e-mail: milanow@ops.pl
www.milanow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu
21-222 Podedwórze, Podedwórze 44
tel. 83 379 50 37
e-mail: gops@podedworze.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu
21-220 Siemień, ul Stawowa 1b
tel. 83 354 71 58 i 83 354 71 61
e-mail: gops@siemien.pl
www.gopssiemien.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy
21-230 Sosnowica, ul Spokojna 10
tel 82 591 21 53 i 503 748 716
e-mail: sosnowica@ops.pl
www.sosnowica.naszops.pl
 
 
 
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 11, 00- 513 Warszawa
telefony: 22 529 06 00, 22 529 06 01, fax: 22 529 06 02

Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przyjmuje interesantów w ramach Dnia Otwartego
w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 14.00 - 16.00.
Zapisy telefoniczne przyjmowane są pod numerami tel.:
(22) 529 06 10, (22) 529 06 09, (22) 529 06 49

Osoby posługujące się językiem migowym mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej:  sekretariat.bon@mpips.gov.pl przynajmniej jeden dzień przed planowaną wizytą

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Lublin w Lublinie
ul. Władysława Kunickego 59, 20-001 Lublin,
tel. (81) 466 76 00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel. 801 233 554 (dla tel. stacjonarnych), tel. 22 581 84 10 (dla tel. komórkowych)
www.pfron.org.pl

Realizowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
  • refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą;
  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
21-200 Parczew, ul. Bema 2
tel. 83 355 16 30, fax. 83 355 16 29
e-mail lupa@praca.gov.pl


Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują ośrodki pomocy społecznej znajdujące się w każdej gminie.
W powiecie parczewskim  funkcjonuje 7 ośrodków pomocy społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
21- 200 Parczew, ul. Ogrodowa 16,
tel. 83 355 12 55

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
21-220 Siemień,
tel. 83 54 71 58,

Ośrodek Pomocy Społecznej
21-210 Milanów, ul. Kościelna 11a,
tel. 83 356 76 39

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
21-205 Jabłoń, ul. Zamoyskiego 27,
tel. 83 356 01 01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
21-222 Podedwórze, Podedwórze 44,
tel. 83 379 50 37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
21-230 Sosnowica, ul. Spokojna 10,
tel. 82 591 21 53

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116a,
tel. 83 355 70 11

Zakres działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
  • udzielanie pomocy w postaci zasiłków (stałych, okresowych, celowych i specjalnych zasiłków celowych);
  • realizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia;
  • kierowanie do domów pomocy społecznej;
  • świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej;
  • inne formy wsparcia wynikające z indywidualnych potrzeb.