Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Sport kultura, rekreacja i turystyka

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Sport kultura, rekreacja i turystyka

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki odgrywa ważną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz włączania ich do życia społecznego. Działania te zwiększają aktywność niepełnosprawnych i przyspieszają proces ich integracji społecznej.

 • Sport pozwala nabywać i podnosić sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych. Jest elementem zdrowego stylu życia chroni zdrowie oraz ogranicza przyczyny i skutki niepełnosprawności.
 • Kultura umożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z dóbr dziedzictwa narodowego (np. odwiedzanie muzeów czy teatrów jest ambitną formą spędzania wolnego czasu o szerokich walorach poznawczych i kształcących).
 • Rekreacja umożliwia niepełnosprawnym wytchnienie i odpoczynek od pracy, zapobiega przemęczeniu organizmu, służąc tym samym ochronie zdrowia.
 • Turystyka to aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, czy też wędrówki krajoznawcze.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych?

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Jaki jest tryb postępowania?

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zainteresowane otrzymaniem dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:

 1. Pobierają wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki ze strony internetowej PCPR Parczew – formularze do pobrania
 2. Składają w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych planowanym dofinansowaniem wypełniony „Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych"

Wnioski należy złożyć do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej między starostą a wnioskodawcą.

UWAGA!

 1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
 2. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia (każdego zadanie oddzielnie)
 3. Wnioskodawca nie może być jednostką organizacyjną powiatu.
 4. Ze środków Funduszu będących do dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mogą być także dofinansowane koszty turystyki i rekreacji zagranicznej. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rekreacji, sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych realizowanych za granicą, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powinno rozważyć, czy jego cel może być osiągnięty również poprzez zorganizowanie tańszego przedsięwzięcia na terenie Polski.
 5. Ze środków Funduszu może być dofinansowane także uczestnictwo opiekunów osób niepełnosprawnych, o ile ich obecność podczas danej imprezy jest niezbędnym warunkiem uczestniczenia osób niepełnosprawnych.
 6. Dofinansowanie przyznawane jest tylko dla mieszkańców Powiatu Parczewskiego.

Formularze do pobrania

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji

Dodatkowe informacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 2A
21-200 Parczew
pokój Nr 1
tel. 83 355 15 80
kom. 723 456 496