Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Zwolnienia od opłat abonamentu

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Zwolnienia od opłat abonamentu

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
(Dz. U. z 2005r. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.)


Uprawnienie do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu rtv mogą uzyskać m.in. osoby wobec, których orzeczono o:

  • zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub
  • znacznym stopniu niepełnosprawności lub
  • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
  • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.

Zwolnienie to przysługuje ponadto:

  • osobom niesłyszącym, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu 80 dB),
  • osobom niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

Zwolnienie nie przysługuje osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia, niespełniającymi warunków do uzyskania tych zwolnień.

Aby uzyskać zwolnienie z opłat abonamentowych należy udać się do urzędu pocztowego (właściwego dla miejsca stałego pobytu zamieszkania) i tam przedstawić aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument uprawniający do korzystania ze zwolnienia, a także dowód osobisty i złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia.