Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - O projekcie

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

O projekcie

 

Projekt pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”,

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informacje , iż w dniu 18.08.2020r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Parczewskim a Wojewodą Lubelskim dotycząca realizacji projektu„ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako realizatora projektu wskazano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

Głównym celem Projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania ( w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
  • zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji pieczy zastępczej.

Wsparciem w Powiecie Parczewskim zostaną objęte 29 rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu.

W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania, wsparcie poprzez zakup laptopów i sprzętu komputerowego  otrzyma 39 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, realizujących obowiązek szkolny.

Ponadto w ramach projektu wszyscy członkowie rodzin zastępczych zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek oraz płynów dezynfekujących.

 

 

Autor: Kierownik PCPR Ewa Buczek