Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Program "Opieka wytchnieniowa"

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Program "Opieka wytchnieniowa"

Artykuły

 • Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

                  

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza opiekunów sprawujących bezpośrednią i całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi bądź dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o stopniu znacznym bądź równoważnym do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  Kwota dofinansowania świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi: 164.800,00 złotych            

  Całkowita wartość wynosi: 164.800,00 złotych

  Planowana liczba osób biorących udział w Programie w ramach pobytu dziennego – 10 opiekunów dzieci (do 16 r.ż.) oraz 8 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym.

  Cel programu

  Celem programu jest uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy, usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

  Członek rodziny bądź opiekun w ramach programu będzie mógł skorzystać w przypadku pobytu dziennego maksymalnie w przypadku opiekunów dzieci (do 16 r.ż.)  ogółem z 220 godzin natomiast w przypadku opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym ogółem z 240 godzin  wsparcia przy czym maksymalnie do 4 godzin dziennie.

  Z usługi opieki wytchnieniowej może skorzystać członek rodziny lub  opiekun zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujący całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną wymagającą wysokiego poziomu wsparcia, która jest:

  • dzieckiem do 16 roku życia z  orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia), lub
  • osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia), lub 
  • osobą z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności), lub
  • osobą niepełnosprawną stale przebywającą w domu, tj. nie korzystającą z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu. 

  Usługi w ramach opieki wytchnieniowej obejmują m.in.:

  • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
  • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych,
  • organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

  Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

  Czas realizacji programu do dnia 31 grudnia 2023 roku.

  Nabór prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a,  21-200 Parczew

  Warunkiem skorzystania opiekuna osoby niepełnosprawnej z opieki wytchnieniowej jest złożenie:

  • karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”,
  • kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub,
  • w przypadku dzieci do 16 roku życia kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę bądź pielęgniarkę,
  • podpisane „Prawa i obowiązki uczestnika programu”.

  Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 24 marca 2023 roku osobiście, pocztą bądź za pośrednictwem członka rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2a, tel. 83 355 15 80 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

  WAŻNE

  • O kwalifikacji do uczestnictwa w Programu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.
  • Osoby zgłoszone do Programu po wyczerpaniu liczby miejsc/limitu godzin zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do programu będzie zapraszana do udziału w Programie kolejna osoba z listy rezerwowej.

   

  Czytaj Więcej o: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
 • Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - Ponowny nabór

   

   

  Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - Ponowny nabór

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ponownie zaprasza opiekunów sprawujących bezpośrednią i całodobową opiekę nad  dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o stopniu znacznym bądź równoważnym ze sprzężoną niepełnosprawnością  do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.           

  Planowana liczba osób biorących udział w Programie w ramach pobytu całodobowego to              2 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym ze sprzężoną niepełnosprawnością.

  Cel programu

  Celem programu jest uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy, usługi opieki wytchnieniowej                       w formie pobytu całodobowego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

  Członek rodziny bądź opiekun w ramach Programu będzie mógł skorzystać z opieki wytchnieniowej w formie 14-dniowego pobytu całodobowego osoby niepełnosprawnej.

  Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

  Nabór prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a,                     21-200 Parczew

  Warunkiem skorzystania opiekuna osoby niepełnosprawnej z opieki wytchnieniowej jest złożenie:

  • karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”,
  • kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub,
  • karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę bądź pielęgniarkę,
  • podpisane „Prawa i obowiązki uczestnika programu”.

   

  Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 30 listopada 2022 roku osobiście, pocztą bądź za pośrednictwem członka rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2a, tel. 83 355 15 80 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

  Czytaj Więcej o: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - Ponowny nabór
 • Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - Ponowny nabór

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ponownie zaprasza opiekunów sprawujących bezpośrednią i całodobową opiekę nad  dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o stopniu znacznym bądź równoważnym ze sprzężoną niepełnosprawnością  do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.           

  Planowana liczba osób biorących udział w Programie w ramach pobytu całodobowego to 2 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym ze sprzężoną niepełnosprawnością.

  Cel programu

  Celem programu jest uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy, usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

  Członek rodziny bądź opiekun w ramach Programu będzie mógł skorzystać z opieki wytchnieniowej w formie 14-dniowego pobytu całodobowego osoby niepełnosprawnej.

  Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

  Nabór prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a, 21-200 Parczew

  Warunkiem skorzystania opiekuna osoby niepełnosprawnej z opieki wytchnieniowej jest złożenie:

  • karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”,
  • kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub,
  • karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę bądź pielęgniarkę,
  • podpisane „Prawa i obowiązki uczestnika programu”.

   

  Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 15 maja 2022 roku osobiście, pocztą bądź za pośrednictwem członka rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2a, tel. 83 355 15 80 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

   

  Czytaj Więcej o: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - Ponowny nabór
 • Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza opiekunów sprawujących bezpośrednią i całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi bądź dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o stopniu znacznym bądź równoważnym do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  Kwota dofinansowania świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi: 76.800,00 złotych              

  Kwota dofinansowania świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego wynosi: 22.400,00 złotych   

  Całkowita wartość wynosi: 99.200,00 złotych

  Planowana liczba osób biorących udział w Programie w ramach pobytu dziennego – 5 opiekunów dzieci (do 16 r.ż.) oraz 3 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym.

  W ramach pobytu całodobowego 2 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym.

   

  Cel programu

  Celem programu jest uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy, usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

  Członek rodziny bądź opiekun w ramach programu będzie mógł skorzystać w przypadku pobytu dziennego maksymalnie ogółem z 240 godzin wsparcia przy czym maksymalnie do 4 godzin dziennie.

  Natomiast w przypadku pobytu całodobowego limit usługi opieki wytchnieniowej przypadający na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż 14 dni.

  Z usługi opieki wytchnieniowej może skorzystać członek rodziny lub  opiekun zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujący całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną wymagającą wysokiego poziomu wsparcia, która jest:

  • dzieckiem do 16 roku życia z  orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia), lub
  • osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia), lub 
  • osobą z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności), lub
  • osobą niepełnosprawną stale przebywającą w domu, tj. nie korzystającą z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu. 

  Usługi w ramach opieki wytchnieniowej obejmują m.in.:

  • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
  • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych,
  • organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

   

  Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

  Czas realizacji programu do dnia 31 grudnia 2022 roku.

  Nabór prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a,  21-200 Parczew

  Warunkiem skorzystania opiekuna osoby niepełnosprawnej z opieki wytchnieniowej jest złożenie:

  • karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”,
  • kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub,
  • w przypadku dzieci do 16 roku życia kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę bądź pielęgniarkę,
  • podpisane „Prawa i obowiązki uczestnika programu”.

  Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 15 kwietnia 2022 roku osobiście, pocztą bądź za pośrednictwem członka rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2a, tel. 83 355 15 80 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

   

  Czytaj Więcej o: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022