Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - „Stwórz dziecku szczęśliwy dom-ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!”

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

„Stwórz dziecku szczęśliwy dom-ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że w ramach realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII 137/21 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 12 maja 2021 roku prowadzona jest kampania społeczna pt.  „Stwórz dziecku szczęśliwy dom-ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowanego materiału informacyjno-edukacyjnego.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

 • Małżeństwo lub osoba samotna;
 • Krewni dziecka, bądź osoby z nimi niespokrewnione i spowinowacone;
 • Osoby zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Osoby dające rękojmię należytego wykonywania powierzonych zadań;
 • Osoby korzystające z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich;
 • Osoby, które wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli ciąży na nich taki obowiązek;
 • Osoby, których stan zdrowia umożliwia właściwą opiekę nad dzieckiem;
 • Osoby zdalne do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych, które pozwolą na zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka;
 • Osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem Sądu

          Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. Rodzina zastępcza spokrewniona – rodzina, którą łączy stosunek pokrewieństwa z dzieckiem (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo);
 2. Rodzina zastępcza niezawodowa – rodzina, która
  z dzieckiem wiąże dalszy stosunek pokrewieństwa (np. wujostwo, kuzynostwo) lub całkiem obce osoby;
 3. Rodzina zastępcza zawodowa – to rodzina niespokrewniona z dzieckiem. Umieszcza się w niej w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci;
 4. Rodzinny dom dziecka – może w nim przebywać nie więcej niż 8 dzieci.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 • Traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • Zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • Zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • Zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • Zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 • Zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • Umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że Sąd postanowi inaczej.

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z Ośrodkiem Adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej
i Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Parczewskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

Dzieci potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych. Potrzebują środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia.

Rodzinie zastępczej każdego typu przysługuje świadczenie pieniężne na każde umieszczone w rodzinie dziecko.

Dla wielu dzieci rodzina zastępcza jest jedyną szansą na poznanie wartości, postaw i dobrych nawyków. Pozostając rodzicem zastępczym kształtujesz charakter dziecka i wskazujesz drogę, jaką powinno podążać w przyszłości.

 

Informacji na temat rodzicielstwa zastępczego udziela:

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Szpitalna 2A

21-200 Parczew

tel. (083) 355 15 80

e-mail: pcpr.piecza@parczew.pl

Autor: Agnieszka Siepsiak PCPR Parczew