Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

   Parczew, dnia 18 lutego 2020 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamówienie udzielenia jest w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną                     w Wytycznych w zakresie kwalifikanci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020)

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określnej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843)

 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

25 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE

W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

  

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

ul. Szpitalna 2 A

21-200 Parczew

pcpr@parczew.pl

 

Parczew, dnia 4 lutego 2020 roku

4 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA CENOWEGO ZAMÓWIENIA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5 000 do 20 000 euro na usługę doradztwa zawodowego w ramach projektu "Aktywni - kreatywni".

 

Projekt "Aktywni - kreatywni"

Nr RPLU.11.01.00-06-0004/18

 

Parczew, dnia 22 października 2019 roku

 

 

22 października 2019

ROZEZNANIE RYNKU USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO

  

ROZEZNANIE RYNKU

USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO

  

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

ul. Szpitalna 2 A

21-200 Parczew

pcpr@parczew.pl

  

Projekt "Aktywni - kreatywni"

Nr RPLU.11.01.00-06-0004/18

 

Parczew, dnia 1 października 2019 roku

1 października 2019

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA CENOWEGO ZAMÓWIENIA Z DNIA 15 MAJA 2019 ROKU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5 000 do 20 000 euro na usługę doradztwa zawodowego w ramach projektu "Aktywni - kreatywni".

 

Projekt "Aktywni - kreatywni"

Nr RPLU.11.01.00-06-0004/18

 

Parczew, dnia 15 maja 2019 roku

 

 

15 maja 2019

ROZEZNANIE RYNKU USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO

  

ROZEZNANIE RYNKU

USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO

  

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

ul. Szpitalna 2 A

21-200 Parczew

pcpr@parczew.pl

  

Projekt "Aktywni - kreatywni"

Nr RPLU.11.01.00-06-0004/18

 

Parczew, dnia 6 maja 2019 roku

6 maja 2019

Plakat projektu

Plakat projektu aktywni - kreatywni

25 stycznia 2019