Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Podstawowe zadania koordynatora określa art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań tych należy w szczególności wsparcie rodzin w realizacji zadań wynikających z ww. ustawy oraz współpraca z pełnoletnimi wychowankami rodzinnych form pieczy zastępczej i wspieranie ich w procesie usamodzielnienia.
Ważnym elementem pracy koordynatora jest również przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku oraz okresowych ocen dotyczących wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
Zakres pomocy koordynatora w danej rodzinie jest ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb konkretnej rodziny.
Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej odbywa się głównie w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Bezpośrednie wizyty w środowisku rodzin zastępczych odbywają się nie rzadziej niż średnio raz w miesiącu.
W celu udzielania jak najlepszej pomocy koordynator w swych działaniach współpracuje z instytucjami oraz organizacjami podejmującymi działania ukierunkowane na pomoc i wspieranie rodziny, w tym m.in.: z ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny, sądem, kuratorami sądowymi, szkołami, psychologiem, pedagogiem szkolnym, ośrodkiem adopcyjnym.

W przypadku wystąpienia sytuacji problemowej rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują potrzebną pomoc i wsparcie.
Szczegółowe informacje na temat pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z koordynatorami PCPR:

Agnieszka Siepsiak – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Ewa Maliszewska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. (83) 355 15 80, kom. 726 099 567 e-mail pcpr.piecza@parczew.pl