Instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 11, 00- 513 Warszawa
telefony: 22 529 06 00, 22 529 06 01, fax: 22 529 06 02

Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przyjmuje interesantów w ramach Dnia Otwartego
w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 14.00 - 16.00.
Zapisy telefoniczne przyjmowane są pod numerami tel.:
(22) 529 06 10, (22) 529 06 09, (22) 529 06 49

Osoby posługujące się językiem migowym mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej:  sekretariat.bon@mpips.gov.pl przynajmniej jeden dzień przed planowaną wizytą

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Lublin w Lublinie
ul. Władysława Kunickego 59, 20-001 Lublin,
tel. (81) 466 76 00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel. 801 233 554 (dla tel. stacjonarnych), tel. 22 581 84 10 (dla tel. komórkowych)
www.pfron.org.pl

Realizowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
  • refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą;
  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
21-200 Parczew, ul. Bema 2
tel. 83 355 16 30, fax. 83 355 16 29
e-mail lupa@praca.gov.pl


Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują ośrodki pomocy społecznej znajdujące się w każdej gminie.
W powiecie parczewskim  funkcjonuje 7 ośrodków pomocy społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
21- 200 Parczew, ul. Ogrodowa 16,
tel. 83 355 12 55

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
21-220 Siemień,
tel. 83 54 71 58,

Ośrodek Pomocy Społecznej
21-210 Milanów, ul. Kościelna 11a,
tel. 83 356 76 39

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
21-205 Jabłoń, ul. Zamoyskiego 27,
tel. 83 356 01 01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
21-222 Podedwórze, Podedwórze 44,
tel. 83 379 50 37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
21-230 Sosnowica, ul. Spokojna 10,
tel. 82 591 21 53

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116a,
tel. 83 355 70 11

Zakres działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
  • udzielanie pomocy w postaci zasiłków (stałych, okresowych, celowych i specjalnych zasiłków celowych);
  • realizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia;
  • kierowanie do domów pomocy społecznej;
  • świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej;
  • inne formy wsparcia wynikające z indywidualnych potrzeb.