O projekcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Formularz zgłoszeniowy do projektu "Aktywni - Kreatywni"

logo projektu

Zał. Nr 1

do REGULAMINU UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE „Aktywni – kreatywni”

Nr projektu: RPLU.11.01.00-IP.02-004/18

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

„AKTYWNI – KREATYWNI”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

21 lutego 2019

Regulamin uczestnictwa w projekcie "Aktywni - kreatywni"

logo projektu

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 5/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W Parczewie z dnia 21.01.2019r. 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE „Aktywni – kreatywni”

Nr projektu: RPLU.11.01.00-IP.02-004/18

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne

Działanie 11.1. Aktywne włączenie

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: Regulamin uczestnictwa w projekcie "Aktywni - kreatywni"

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Nr 5/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

z dnia 21.01.2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczestnictwa w projekcie ,,Aktywni – kreatywni” na lata 2019-2020.

Na podstawie § 8 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie przyjętego Uchwałą Nr 89/439/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2017 roku zarządzam co następuje:

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INOFRMACYJNA

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w zakresie zbiorów:

  1. Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
    w ramach ROP WL na lata 2014-2020
  2. Personel projektów współfinansowanych w ramach RPO WL na lata 2014-2020
  3. Kontrahenci beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WL 2014-2020
  4. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych
30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna

Informacje o projekcie

logotyp projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne

Działanie 11.1. Aktywne włączenie

,,AKTYWNI – KREATYWNI”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramachRegionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Okres realizacji projektu 01.01.2019 – 31.12.2020

25 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Informacje o projekcie