Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020

przyjęty Uchwałą Nr XLIV/215/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie jest koordynatorem realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020 i po zakończeniu roku budżetowego dokonuje monitoringu zrealizowanych działań poprzez ankiety opracowane i przeprowadzone w instytucjach realizujących założenia programowe.

Dokumenty do pobrania:
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020
Ankieta monitoring Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020 kierowana do Ośrodka Intnterwencji Kryzysowej
Ankieta monitoring Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020 kierowana do Komendy Powiatowej Policji
Ankieta monitoring Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020 kierowana do pomocy społecznej
Ankieta monitoring Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020 kierowana do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Ankieta monitoring Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020 kierowana do Prokuratury
Ankieta monitoring Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020 kierowana do służby zdrowia
Ankieta monitoring Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020 kierowana do szkół i placówek oświatowych