Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Przemoc w rodzinie

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Cechy charakterystyczne przemocy w rodzinie:

 1. INTENCJONALNOŚĆ – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 2. NIERÓWNOMIERNOŚĆ SIŁ – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca jest silniejszy.
 3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE – sprawca wykorzystuje przewagę siły i narusza podstawowe prawa ofiary (np. do wolności, do nietykalności osobistej, do godności, szacunku itp.).
 4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.


Cykl przemocy składa się z 3 faz:

 • I FAZA NARASTANIA NAPIĘCIA – faza, w której tworzy się napięcie. Partner jest ciągle zirytowany, każdy drobiazg, incydent wywołuje jego złość. To prowadzi do awantur, kłótni. Partnerka stara się uspokoić sytuację, wypełnia skrupulatnie swoje obowiązki, spełnia zachcianki partnera, próbuje wyjść naprzeciw jego oczekiwaniom. Usprawiedliwia ona wszystkie jego negatywne zachowania. Atmosfera staje się napięta, trudna do wytrzymania. Ta faza trwa od kilku dni do kilku a nawet kilkunastu, kilkudziesięciu lat.
 • II FAZA GWAŁTOWNEJ PRZEMOCY – następuje eskalacja przemocy. W tej fazie partner staje się gwałtowny. Każdy drobiazg wywołuje awanturę a w konsekwencji użycie siły fizycznej. Skutki takiego zachowania mogą być różne: od podbitego oka do połamanych kości a nawet śmierci. Kobieta niezależnie od tego jak bardzo się stara nie jest w stanie zatrzymać wybuchu agresji. Po zakończeniu aktu przemocy nie może uwierzyć w to, co się stało. Jest najczęściej w szoku. Ofiara traci chęć do życia, jest zrezygnowana, bierna.
 • III FAZA MIODOWEGO MIESIĄCA – sprawca zdaje sobie sprawę, że posunął się za daleko. Odczuwa skruchę, żal, chce naprawić wyrządzone szkody. Obiecuje poprawę, że „to się nigdy już nie powtórzy”. Sprawca przynosi kwiaty, prezenty, staje się miły, czuły. Ofiara zaczyna wierzyć, że to było jednorazowe zdarzenie. Zmiana w zachowaniu sprawcy sprawia, że ofiara ma nadzieję na trwałą zmianę sprawcy. Ofiara i sprawca zachowują się jak świeżo zakochana para. Ta faza zazwyczaj po jakimś czasie przemija i na nowo rozpoczyna się faza narastania napięcia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ I MORALNĄ ZA STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE PONOSI TYLKO I WYŁĄCZNIE SPRAWCA TEJ PRZEMOCY!

Artykuły

 • KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

   

  KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

  W związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 poniżej znajdują się dane teleadresowe istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa lubelskiego w 2019 roku.

   

  Linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubelskiego:

  1. Baza teleadresowa Ośrodki Pomocy Społecznej 2019 roku
  2. Baza teleadresowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2019 rok
  3. Bazy teleadresowe organizacje pozarządowe 2019 rok
  4. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2019 rok
  5. Zespoły interdyscyplinarne 2019 rok

   

  Czytaj Więcej o: KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE