Jesteś tutaj: Start / Formularze do pobrania

Formularze do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Przyznawanie i finansowanie świadczeń dla rodzin zastepczych na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie wydaków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów

Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wniosek o zatrudnienie w rodzinie zastępczej zawodowej osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

 


Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka
Formularz zgłoszeniowy kandydatów na rodziców zastępczych


Indywidualny Program Usamodzielnienia i wybór opiekuna

Indywidualny Program Usamodzielnienia
Opiekun procesu usamodzielnienia
Oświadczenie opiekuna usamodzielnienia