RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 grudnia 2019

          W dniu 16 grudnia 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 –2020 zorganizowano konferencję informacyjną inicjującą realizację zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. ,,Pomoc Rodzinie z Przemocą. Wyzwania i Dobre Praktyki”. W konferencji wzięły udział instytucje realizujące zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas spotkania były prowadzone wykłady na temat:
1) PCPR w Parczewie dokonało prezentacji realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 – 2020 na przełomie ostatnich trzech lat 2016-2017-2018:
a) podstawy przyjęcia Programu do realizacji, założenia i cele Programu
b) przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane do tej pory oraz działania zaplanowane
do wykonania,
c) partnerzy uczestniczący w realizacji Programu,
2) wykład nt. ,,Niebieska karta – przemoc w rodzinie” przeprowadzony przez Pana Krzysztofa Dębowczyka z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie,
3) wykład nt. ,,Profilaktyka przemoc w środowisku rodzinnym i szkolnym” przeprowadzony przez Panią Sylwię Kuc psychologa, zastępcę Naczelnika Oddziału Planowania Pracy
i Profilaktyki Straży Miejskiej w Lublinie,
4) wykład nt. ,,Przemoc w rodzinie – działania zaradcze z perspektywy psychologii” przeprowadzony przez Pana Jacka Olszewskiego psychologa klinicznego, pracownika Instytutu Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
5) wykład nt. ,,Uwikłani w przemoc – patriarchat i tradycja przeciwko zmianom współczesnego świata” przeprowadzony przez Panią Annę Hostyńską kuratora społecznego
z terenu miasta Lublina,
6) wykład nt. ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez stosowanie środków karnych
i zapobiegawczych” przeprowadzony przez prokuratora Panią Karinę Fajer z Prokuratury Rejonowej w Parczewie,
7) wykład nt. ,, Udział małoletniego dotkniętego przemocą w postepowaniu sądowym” przeprowadzony przez Pana Stanisława Furmana Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Na zakończenie konferencji został otworzony panel dyskusyjny nt. ,,Współpracy interdyscyplinarnej organów państwa wobec dziecka krzywdzonego”.

 

Uczestnikami konferencji byli:
⦁ Kierownik PCPR w Parczewie,
⦁ Przewodniczący Rady Powiatu,
⦁ Sekretarz Powiatu Parczewskiego,
⦁ Kierownik Wydziału Edukacji i spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie,
⦁ Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie ,
⦁ Kierownicy Miejsko/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Parczewskiego,
⦁ Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych da. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie,
⦁ Przewodniczący Miejsko/Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
⦁ Dyrektorzy szkół i pedagodzy szkolni

Celem konferencji było zwiększenie skuteczności współpracy instytucji odpowiedzialnych
za zwalczanie przemocy w rodzinie. W konferencji wzięło udział 35 osób. 

 

Sporządziła: Aneta Szczygielska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie z konferencji

  Zdjęcie z konferencji

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie z konferencji

  Zdjęcie z konferencji

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie z konferencji

  Zdjęcie z konferencji

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie z konferencji

  Zdjęcie z konferencji

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie z konferencji

  Zdjęcie z konferencji

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie z konferencji

  Zdjęcie z konferencji

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie z konferencji

  Zdjęcie z konferencji

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie z konferencji

  Zdjęcie z konferencji

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie z konferencji

  Zdjęcie z konferencji

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie z konferencji

  Zdjęcie z konferencji